Frokostmøte i Våler 2. november

Frokostmøte i Våler

Velkommen til frokostmøte i kommunestyresalen i Våler rådhus 2. november kl 8.00 – 10.00!

 

Tema: Næringsutvikling og transformasjon

Kl 8.00   Frokost og mingling

Kl 8.15   Ordførers innledning

Kl 8.25   Spennende prosjekter og satsinger i kommunens operative næringsutviklingsselskap; Mosseregionens Næringsutvikling AS

v daglig leder Yngvar Trandem

kl 8.45   Presentasjon av kraftkrevende industri/batterifabrikk i Våler næringspark – orientering om status og fremdrift

kl 8.55   Presentasjon av hovedføringer i kommuneplanen

-transformasjon av Folkestad næringsområde

-sentrumsavgrensing

v plansjef Anne Grete Øyehaug

kl 9.15   Spørsmål, svar og drøfting

kl 10.00  Slutt

 

Påmelding til yt@mnu-as.no innen 1.11.21

 

Foto: Ketil Hagen