Disse er tildelt støtte fra Moss kommunes kompensasjonsordning for strenge smitteverntiltak

I den tredje tildelingsrunden for kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
er det mottatt 29 søknader som vurderes å tilfredsstille de oppsatte kriteriene. Samlet
søknadsbeløp er kr 12.018.064. Rammen på kr 6.990.000 er tildelt etter en gradert
fordelingsnøkkel basert på omsøkt beløp og antall ansatte.

Midlene ble av Moss formannskap 7.09.21 fordelt etter følgende fordelingsmodell:
· 100% av søknadsbeløp opp til 100.000
· 67% av søknadsbeløp mellom 100.000 og 200.000 + ca 0,5% poeng pr ansatt
· 60% av søknadsbeløp mellom 200.000 og 1.000.000 + ca 0,5% poeng pr ansatt
· 40% av søknadsbeløp over 1.000.000 + ca 0,33% poeng pr ansatt.
Antall ansatte er hentet fra siste selskapsinformasjon på Proff.no.

Tildelt beløp i tredje tildelingsrunde fremgår her.

 

Lenke til annonseringen av midlene med søknadsfrist 27.08.21.